Výrobný proces LKT

Fotografie z výroby Lesných Kolesových Traktorov..