40.rokov tradície

História a súčasnosť výrobcu LKT

História výroby špeciálnej lesnej techniky v Trstenej siaha do roku 1971, kedy bola zahájená overovacia séria lesného kolesového ťahača LKT 75. Tento výrobok pre úväzkové približovanie dreva, s rampovacou radlicou a jednobubnovým navijakom, vybavený motorom Zetor, bezpečnostnou kabínou a nápravami vlastnej výroby, sa vyrábal až do roku 1975. Vyrobených bolo viac ako 800 kusov strojov tohto typu.

V poradí druhý typ lesného kolesového traktora, ktorý sa začal vyrábať od roku 1975 s vylepšenými technickými parametrami bol ťahač LKT 80. Tento typ sa svojou kvalitou a dizajnom zaslúžil o to, že si značka LKT získala rozhodujúce miesto na trhu špeciálnej lesnej techniky. LKT 80 bola ocenená na medzinárodných výstavách zlatými medaily v Brne, v Lipsku a v Záhrebe. Do roku 1982 ich bolo vyrobených takmer 6.000 kusov a boli využívané hlavne v lesných závodoch Československej republiky, bývalom ZSSR, Poľsku, Nemecku, Juhoslávii, Maďarsku a niekoľko kusov v krajinách Západnej Európy. Ani napriek veľkému úspechu v predaji tohto typu stroja vývoj lesnej techniky nezastal a snažil sa zapracovať inovačné prvky, vychádzajúce z potrieb a vyšších nárokov užívateľa. Výsledkom vývoja z tohto obdobia bol lesný kolesový traktor LKT 81 s modernejšou kabínou vodiča, s dvojbubnovým navijakom a s vylepšeným hnacím agregátom. V tomto vyhotovení, až na malé konštrukčné úpravy bol tento lesný kolesový traktor vyrábaný až do roku 1993. Bolo vyrobených približne kusov ako jeho predchodcu LKT 80. Hlavnými odberateľmi boli užívatelia v ZSSR, Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Juhoslávii a v menšie množstvá v Portugalsku, Fínsku, Francúzsku, Rakúsku, Vietname, Nórsku, Belgicku a v Ekvádore.

Pokračovateľom týchto strojov pre úväzkové približovanie dreva s výkonnejším preplňovaným motorom DS Martin, s osovými nápravami s mokrými lamelovými brzdami, s plnohydraulickým riadením, dvojbubnovým navijakom, s úpravami, ktoré spĺňajú nové európske normy je LKT 81 T. Týchto strojov bolo dodnes vyrobených viac ako 2.600 kusov.

Stroj s najvyšším výkonom určený na úväzkové približovanie dreva s rampovacou radlicou je LKT 120, ktorého hlavným odberateľom bol bývalý ZSSR a Nemecko, ktorý sa v menších množstvách vyrába doteraz. Je to stroj o výkone 114,5 kW a doteraz ich bolo v našej akciovej spoločnosti vyrobených 1.200 kusov. Tento typ stroja slúži ako bázový stroj pre rôzne nadstavby ( hydraulická ruka s drapákom, spiľovacia hlavica, lanovka )

Od roku 1987 bol vo výrobnom sortimente trstenskej fabriky aj lesný stroj, ktorý je určený na nakladanie a odvoz dreva z lesného porastu a rúbanísk na miesta skládok a spracovania dreva pod označením VKS 90.41 a jeho modernizácia LKT 100 F. Týchto strojov bolo vyrobených viac ako 100 kusov a pracovali resp. pracujú hlavne na teritóriách bývalého ZSSR , bývalej Juhoslávie a Nemecka.

Po roku 1989 a po rozpade RVHP stratil výrobca dominantné postavenie na týchto trhoch a bol nútený prispôsobiť sa novým trhovým podmienkam, novému konkurenčnému prostrediu, no hlavne presadzovaním nových technológií v ťažbe a spracovaní dreva.

Začiatkom 90-tych rokov sa začali v Trstenej vyrábať stroje novej generácie, ktoré spĺňajú kritéria bezpečnostných, ergonomických, ekologických a prevádzkových noriem EÚ.

Prvým z nich je stroj pod označením LKT 50. Je to špeciálny samochodný stroj postavený na zlamovacom ráme s axiálnym kĺbom, čo je zárukou dobrého kopírovania terénu hnacími kolesami. Svojou konštrukciou je určený do prebierkových a predrubných ťažieb. Stroje LKT50 sú využívané prevažne v lesných závodoch v Česku, na Slovensku, ale aj v Belgicku a Kanade.

Lesný kolesový ťahač LKT 81 C je výsledkom dlhoročných skúseností a vývoja. Tradícia výrobkov sa zakladá na pokrokovej konštrukcii, na vynikajúcich vlastnostiach spojených s hospodárnosťou a prevádzkovou spoľahlivosťou. V stroji sú je osadené komponenty od svetových výrobcov ako sú : preplňovaný motor CUMMINS, osové nápravy s mokrými lamelovými brzdami DANA, plnohydraulické riadenie, s úpravami, ktoré spĺňajú nové európske normy

Od roku 2000 sa začal sériovo vyrábať špeciálny samochodný lesný stroj LKT 82, ktorý je zameraný na využitie pokrokových technológií ťažby a približovania dreva. Všetky ovládače sú elektricky (elektro-hydraulicky) ovládané, otočné pracovisko umožňuje flexibilnú prácu a jazdu so strojom. Vysoký výkon motora, bezpečnostná kabína s nízkou hladinou hluku, servoriadenie s núdzovým ovládaním stroja, automatika pojazdu s inch-ovládaním, pneumatiky so zvýšenou nosnosťou a prieraznosťou v ťažkom teréne sú zárukou vysokej úžitkovosti a komfortnej obsluhy stroja. Na objednávku je možné dodať aj ďaľšie vybavenie stroja ako termoštart, klimatizácia, zadný trojbodový záves s plávajúcou polohou a vývodovým hriadeľom, záves pre príves, pneumatiky rôznej šírky, svetelná rampa, zverný oplen na zadný štít, stínacia hlavica pre stínanie stromov do priemeru 25-40 cm, stavebnicivý lanovkový systém na zadný štít, diaľkové ovládanie pre požadované funkcie stroja a i.

Dnešná kvalita LKT82, jej spoľahlivosť, variabilita a univerzálnosť radí túto značku k európskej špičke a je najpredávanejším lesným kolesovým traktorom. S týmto strojom sa môžete stretnúť predovšetkým v NSR, Švajčiarsku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, v Čechách a na samozrejme aj na domácej pôde na Slovensku.